pontylazac.gif (2846 bytes)


Összehasonlítva az olyan nagyobb termetű pontylazacokkal, mint a kétfogú paku, a kisebb tetrák apró méretei jól szemléltetik a pontylazacok (Characidae) családján belüli változatosságot. Viselkedésük hasonlóan rendkívül szélsőséges, gondoljunk csak a nyugodt neonhalra és a vérengző piranjára! A család Dél Amerikában és Afrikában őshonos, kb. 1200 faja közül számos, dekoratív halat tartanak akváriumban. A pontyféléktől eltérően, állkapcsukban fogak ülnek. Sok faj hátúszója mögött megtalálható a zsírúszó, habár az nemcsak a pontylazacokra jellemző (egyes harcsaféléken, pl. a Coydoras-okon is előfordul). Számos kisebb termetű pontylazac jól szaporodik lágy vízben, de ikráik gyakran fényérzékenyek.
CITROMLAZAC

Feketés színű hátúszója elülső szegélyén sárga csac húzódik végig; a zsírúszó sárga és a szegélye fekete; a hosszú alapú farok alatti úszó elülső része élénksárga, a hátulsó szegélye pedig fekete. A test színe zöldessárga, a hasoldal ezüstös. Az érett hímek színei élénkebbek.
ELTERJEDÉS: Az Amazonas medence folyói.
MEGJEGYZES: Legjobban rajban mutat, sűrű, sötét növényzetű akváriumban.

citromlazac.jpg (8469 bytes)

csaszarlazac.jpg (5308 bytes)

CSÁSZÁRLAZAC

E békés természetű pontylazac hátoldala zöldesibolyás árnyalatú halvány barnászöld. Lentebb sárgásezüst ámyalatú kékesfekete színű, ami sötét sáv benyomását kelti a hal oldalán. A széles alapú farok alatti úszó sárga. A "sáv" fölött a hímeken egy sor vörösesbarna pikkely lehet, a nőstények barnásabb színűek.
ELTERJEDÉS: Kolumbia patakjai és folyói.
MEGJEGYZÉS: Békés hal, legjobban növényekkel teli, sötét medencében mutat. Könnyen szaporodik, egy pár naponta néhány ikrát rak le hosszú időn keresztül.

EZÜSTÖS TETRA

Testének alapszíne az aranybarnától a halvány ezüstös színűig változik a nőstényeken; a hímek sötét rézvörösek. A hal áttetsző, sárgás úszóinak csúcsa fehér. A nőstények teltebbek, főként ívás idején.
ELTERJEDÉS: A brazíliai Sao Francisco folyó mellékfolyói.

ezustos_tetra.jpg (5720 bytes)

fekete_fantomlazac.jpg (7576 bytes)

FEKETE FANTOMLAZAC

A fekete fantomlazac áttetsző teste szürkésezüst színű, válla környékén feltűnő sötét folttal. A szem szivárványhártyáját arany gyűrű övezi. Szokatlan, hogy e faj nőstényeinek a zsírúszója élénkebb vörös, mint a hímeké.
ELTERJEDÉS: Bolívia és Brazília patakjai.
MEGJEGYZÉS: A faj lágy, savas vízben többnyire jól érzi magát és szaporodik. Fogságban való szaporítása nehéz, a szülők általában felfalják az ikrákat, melyek fényérzékenyek és hajlamosak a szétesésre. A fajt ajánlatos külön medencében tartani, habár kisebb halakkal képes együtt élni.

FEKETE NEONHAL

Olívazöld hátoldalú és ezüstös hasú pontylazac. Oldalán világos kékeszöld színjátszó vonal fut végig a szem felől a faroknyélig. Ez alatt sötét terület húzódik, ami a hasoldal felé fokozatosan halványodik. Az úszók majdnem színtelenek és zsírúszó is van. A nőstények teste általában teltebb.
ELTERJEDÉS: Folyók és patakok a brazíliai Mato Grossóban.
MEGJEGYZÉS: A lágy, savas víztől függ a hal színe.

fekete_neonhal.jpg (5433 bytes)

fekete_tetra.jpg (8036 bytes)

FEKETE TETRA

Oldalról lapított, kerekded testét három, függőleges sötét sáv keresztezi; egy a szemen keresztül, egy a kopoltyúfedő mögött és egy a hátúszó alapjánál fut. Az ivarok általában abban különböznek, hogy a hímek hátúszója csúcsosabb, farok alatti úszójuk eleje pedig szélesebb; a nőstények teste teltebb.
ELTERJEDÉS: A brazíliai Mato Grosso folyóiban magas növényzet között él.
MEGJEGYZÉS: Kezdők ideális hala. Itt egy hosszú úszójú tenyészváltozat látható.

HÁROMSZÍNŰ PONTYLAZAC

Hátoldalának színe világos szürkésbarna, oldala és hasoldala ezüstös. Testén három vonal fut végig; a felső vörös, a középső aranyló és az alsó széles, fekete. A kopoltyúfedők ezüstszínűek. A nőstények alakja teltebb.
ELTERJEDÉS: Az alsó amazóniai Tocantins folyó patakjai.
MEGJEGYZÉS: Egy kevésbé ismert fajra, a Hentigrammus ulreyi-re hasonlít.

haromszinu_pontylazac.jpg (5845 bytes)

kecses_pontylazac.jpg (8981 bytes)

KECSES PONTYLAZAC

A család többi fajával összehasonlítva, a kecses pontylazac teste mélyebb. A kifejlett példányok feje és hátoldala sötét szürkészöld, bíborfényű rezes árnyalattal. A test alsó része ezüstös. Mint minden ezüstfényű hal esetében, testszíne a megvilágítástól függ. A pikkelyek széle sötét, a szem felül vörös, alul kékeszöld. A faroknyél felső részét aranyló sáv díszíti. az alatt pedig egy sötét folt van, ami előrefelé a hátúszó magasságában végződik.
ELTERJEDÉS: Az Amazonas perui szakasza.
MEGJEGYZÉS: A népszerű halfogságban is szaporodik, de vonakodik ikrázni, ha nincs teljes összhang a két ivar között. A hímnek ikrától duzzadó nőstényt mutassunk be egy dús növényzetű, 60 cm-es szaporító medencében.

LÁNDZSAFOLTÚ PONTYLAZAC

A karcsú testű hal oldalán, a kopoltyúfedő mögött egy keskeny, vízszintes kék sáv indul, ami hátrafelé sötétebbé válik és a farokúszó közepén végződik. A hímek színe íváskor felerősödik.
ELTERJEDÉS: A La Plata folyó vízgyűjtője Argentínában, Paraguayban és Brazíliában.
MEGJEGYZÉS: A puha levelű növényeket elfogyaszthatja.

landzsafoltu_pontylazac.jpg (7308 bytes)

neonhal.jpg (5310 bytes)

NEONHAL

A karcsú testű halon ugyanolyan feltűnő acélkék csík húzódik végig, mint a vörös neonhalon. Ennél a fajnál azonban a test elülső alsó része ezüstös. A hátoldal felső részén jól láthatók a pikkelyek, és az úszók általában színtelenek. A nőstények teste valamivel teltebb, mint a hímeké.
ELTERJEDÉS: Természetes élőhelye az Amazonas vidéke, de ma már sokfelé kereskedelmi méretekben tenyésztik.
MEGJEGYZÉS: A neonhal szívós és békés hal, de nehéz tenyészteni.

PARÁZSSZEMŰ PONTYLAZAC

A parázsszemű pontylazac mély körvonalú testén a jellegzetes tetra mintázat látható. Az ezüstösszürke színű hal izzó vörös szeme, a zsírúszó mögötti aranyszínű és a farokúszó tövén levő sötét folt alapján azonosítható.
ELTERJEDES: Az Amazonas vidék folyói Guyanában.

parazsszemu_pontylazac.jpg (6994 bytes)

rozsalazac.jpg (7669 bytes)

RÓZSALAZAC

A faj színezete eléggé hasonlít a vörösfoltú pontylazacéra. A rózsalazac teste azonban nem annyira mély, és hiányzik az oldaláról a vörös folt. A hátúszón vörös rajzolat és fekete csúcsok vannak; a hímek hátúszója sarló alakú, magas és a kifejlett példányokon a zsírúszóig elér. A hasúszó és a farok alatti úszó vörös árnyalatú, csúcsuk fehér. A farokúszó mindkét lebenyén van vörös szín és a szegélyük szürke.
ELTERJEDÉS: Guyana és az Amazonas alsó folyásának mellékfolyói.
MEGJEGYZES: Hasonló színezetű halak: H. bentosi, H. erythrostigma, H. ornatus.

SÁRGA PONTYLAZAC

A sárga pontylazac arányos formája a nemre jellemző. A felnőttek aranysárga testén, közvetlenül a kopoltyúfedő mögött, két függőleges rajzolat látható. Az első ék alakú és arany színben játszik; a másik hosszabb, vékonyabb és kevésbé feltűnő. A háti részen még lehetnek további aranyló területek. a bőrben lerakódott fényvisszaverő kémiai anyagoktól függően. Az úszók sárgák, az alapjuk néha vöröses ámyalatú. A hímek hátúszójának hátulsó szegélye kissé homorú.
ELTERJEDÉS: Folyók, tavak és patakok Brazíliában, Rio de Janeiro környékén.
MEGJEGYZÉS: A sárga pontylazac jól tartható együtt kisebb pontylazacokkal és razbórákkal. Csipkedheti az úszókat.

sarga_pontylazac.jpg (7158 bytes)

serpalazac.jpg (6624 bytes)

SERPALAZAC

Vérvörös alapszíne a test alsó részén halványabbá fakul. A nőstények válltájékát sötét, vessző alakú folt díszíti. A nőstények többnyire halványabb színűek és testesebbek a hímeknél. A farok-, a has-, zsír- és a farok alatti úszó vörös, az utóbbi szegélye fekete. A hátú~zó nagy része fekete.
ELTERJEDÉS: Guyana és az Amazonas-medence.
MEGJEGYZÉS: Ez a faj hasonló színű fajok csoportjában tartozik

UVEG PRISZTELLA

Testalakja olyan, mint a legtöbb pontylazacé, alsó és felső testvonala azonos ívű. A faj fő jellegzetessége, hogy teljesen színtelen és áttetsző a teste. Belső szervei ezüstös tokban láthatók.
ELTERJEDÉS: Venezuela, Guyana és Amazónia vizei.
MEGJEGYZÉS: Mutatós, hosszú életű akváriumi kedvenc. A nagy kereslet miatt, a példányok többségét ma már tenyésztik.

uveg_prisztella.jpg (4904 bytes)

voros_fantomlazac.jpg (6667 bytes)

VÖRÖS FANTOMLAZAC

Annak ellenére, hogy a fekete és a vörös fantomlazac teljesen elkülönült területről származik, színváltozatként írták le. A vörös fantomlazac testszíne áttetsző vörös, hátúszóján fekete mintázat van (a nőstényének a csúcsa fehér). A jellegzetes hátúszó a hímeken általában jól fejlett, de nem olyan nagy, mint a fekete fantomlazacé. A váll környékén sötét folt van.
ELTERJEDÉS: Orinoco-medence, Dél-Amerika északi részén.
MEGJEGYZÉS: A fekete fantomlazachoz hasonlóan, ez a faj is lágy, savas vízben érzi jól magát.

VÖRÖS NEONHAL

A halat egy acélkék cs~7c díszíti, amely az orrától a szeme fölött áthaladva a zsírúszóig terjed. A test alsó része ragyogó vörös, a hasoldal elülső részén apró, ezüstös területekkel. A nőstények teste mélyebb.
ELTERJEDÉS: Venezuela, Brazília és Kolumbia lassú folyású vizei.
MEGJEGYZÉS: A legjobb színű (és a legjobban szaporodó) halak lágy, savas vízben nevelhetők. Ez a tetra a hasonló P. innesi és a P. simulans-fajoktól a vörös sáv nagysága alapján különböztethető meg.

voros_neonhal.jpg (5982 bytes)

vorosfoltu_pontylazac.jpg (8002 bytes)

VÖRÖSFOLTÚ PONTYLAZAC

Teste magas és mély. Alapszíne ezüstös rózsaszín, feltűnő jellegzetessége az oldalán, a hátúszó alatt elhelyezkedő rózsaszínes vörös folt. A hímek hátúszója nagy, sarló alakú; a nőstényeké kisebb és kerekebb. Mindkét ivar farok alatti úszója hosszú alapon nyugszik; a hímeké kissé homorú szélű.
ELTERJEDÉS: Kolumbia patakjai és folyói.
MEGJEGYZÉS: Békés faj, de ijedős; szereti, ha nagy tere van az úszáshoz.

VÖRÖSORRÚ PONTYLAZAC

A karcsú testű hal feje feltűnően vörös: farokúszója mintázott. A vörösorrú pontylazacon a vörös szín a fejre korlátozódik, míg a hasonló kinézetű Perirella georgiae testén egy csúcsban folytatódik. A farokúszó mintás (ezen a fiatal példányon csak halványan), három, vízszintes fekete sáv van rajta, a lebenyek csúcsa pedig színtelen. A farokúszó tövétől egy vékony, fekete vonal fut előre a hátúszó alapjáig.
ELTERJEDÉS: Az Amazonas alsó folyása.
MEGJEGYZÉS: Érzékeny a vízminőség változásra.

vorosorru_pontylazac.jpg (5558 bytes)

vorossavos_pontylazac.jpg (5459 bytes)

VÖRÖSSÁVOS PONTYLAZAC

A hal áttetsző, barackszínű testének alsó és felső felét ragyogó, vörös-arany vonal választja ketté, amely az orron kezdődik és a farokúszó tövénél ér véget.
ELTERJEDÉS: Guyana folyói.
MEGJEGYZÉS: Növényzettel dúsan beültetett, lágy, savas vizű medencét igényel a szaporodáshoz. Ikrafaló.

Részlet Dick Millis: Akváriumi halak című könyvéből.

Főoldal